Ego a osobnosť
Svedomie
Extrémna normalita
Násilie
Prostitúcia
Morálny zákon
Linky
E G O   A    O S O B N O S Ť
       Ego a osobnosť sú prejavom jemnohmotného sveta v telesnej schánke každého jedinca – človeka. Už od samého maličkého mala sa tieto vlastnosti v človeku formujú na základe poznania, zoznamovania sa zo svetom, s prostredím a svojim bezprostredným okolím do ktorého sa jedinec narodil. Narodil sa rodičom a tí sú jeho pomocníkmi a vychovávatelmi v procese rastu. Prvé „panické“ obdobie po narodení dieťaťa sa objavuje už v druhom roku jeho veku, keď nastáva „úsvit moci“. Usiluje sa mrzutosťou, milotou, ale i nástojčivosťou zmanipulovať každú situáciu vo svoj prospech a tak nevedomky zisťuje hranice svojho ega. Dovtedy strávilo každú chvílu zdokonalovaním základných zručností a telesnej koordinácie, ale teraz prepukol čas zisťovania, ako ďaleko rodiča „ja, mne a moje“ dostane. Dieťa je často podráždené a to sú situácie, ktoré rodičia nie príliš zvládajú a jeho náhlu fascináciu z moci netlmia. Uvedomujú si, že rovnováha vyrastá z krajností, to sú momenty v rodičovskom zoznamovaní sa s novým človiečikom, ktoré rodičov privádzajú do ťažko riešitelných situácií. Keby dieťa netestovalo svoje hranice, jeho ego by sa mohlo tak vydesiť, až by sa nakoniec podrobilo, alebo by sa stratilo vo svoji grandióznych predstavách.
       Už počas prvých dní ego zisťuje, že to čo chce, sa nedeje automaticky. Rodičia čoraz častejšie hovoria „nie“ a čo je dôležitejšie, majú svoj vlastný život, takže dieťa nedokáže vždy upútať ich pozornosť. To sú preň šokujúce objavy, no len čo si na ne zvykne, pripravuje sa na oveľa väčší šok – že sú tu aj ďalšie deti a tie si chcú takisto pripútať lásku a pozornosť, ktoré predtým patrili len jemu. Súboj medzi dvomi egami je akousi drámou, vnútornou vojnou jedinca. Rodičia, ako regulovčíci, musia usmerňovať odvíjanie sa týchto vnútorných bojov. Keď sa to vymkne z rúk zdravého regulovania stane sa, že sa jedinec stáva ctižiadostivým. Táto vlastnosť je ale jedincovi na škodu, pričom ale práve spoločnosť si takéto povahové vlastnosti velmi cení a máme sklon, nevšímať si ich pôvod. Silu „Ega“ nadobúdame teda už v samotnom detstve, ale toto všetko sa deje práve formovaním vlastného svedomia.
Čo je to svedomie, čím sa prejavuje a ako dospieť k tomuto správne fungujúcemu "regulátoru" našich činov, sa dozvieme v nasledovných článkoch,  ktorých autorom je.: PhDr. Ján Sojka, psychológ